Oferta

Nasza specjalizacja

Nasza oferta

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE BHP

 • Obligatoryjne szkolenia BHP (dla pracowników na stanowiskach robotniczych, administracyjnych, inżynieryjnych oraz dla osób na stanowiskach kierowniczych)
 • Certyfikowane kursy pierwszej pomocy na różnych poziomach zaawansowania (szkolenia, warsztaty, pokazy)
 • Szkolenia PPOŻ
 • Dodatkowe szkolenia oraz instruktaże BHP
 • Przygotowywanie dokumentacji i raportów
 • Szkolenia operatorów wózków widłowych (z bezpieczną wymianą butli)
 • Szkolenia operatorów suwnicowych i hakowych (podsuwnicowych)
 • Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP
 • Reżyserowanie/nagrywanie filmów instruktażowych (bezpieczeństwo pracy, jakość pracy) pod konkretne wymagania klientów

PRZYGOTOWANIE FIRM DO CERTYFIKACJI ISO

 •   weryfikacja/przygotowanie procedur, instrukcji, ksiąg, formularzy i innej dokumentacji
 • wykonanie analiz wszystkich procesów
 • złożenie zapytań ofertowych i pomoc w wyborze najlepszej jednostki certyfikującej 

BADANIA ŚRODOWISKA PRACY

 • Hałas słyszalny;
 • Drgania mechaniczne;
 • Pobieranie próbek powietrza;
 • Stężenie pyłu całkowitego;
 • Stężenie pyłu respirabilnego;
 • Stężenie wolnej krystalicznej krzemionki;
 • Stężenie manganu i jego związków;
 • Stężenie tlenków żelaza;
 • Stężenie tlenku węgla;
 • Stężenie tlenku azotu;
 • Stężenie ditlenku azotu;
 • Stężenie chlorowodoru;
 • Stężenie kwasu siarkowego;
 • Stężenie tritlenku glinu.
 • Mikroklimat (umiarkowany, zimny i gorący);
 • Oświetlenie;
 • Wydatek energetyczny

Doradztwo biznesowe i inwestycyjne

 • analiza trendów w branżach i na rynkach
 • przygotowywanie benchmarków o kluczowych konkurentach
 • definiowanie i poszukiwanie celów inwestycyjnych
 • doradztwo przy zawieraniu transakcji M&A
 • wsparcie we wchodzeniu na nowe rynki handlowe
 • analiza i optymalizacja procesów biznesowych (produkcyjnych i administracyjnych)

W razie zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt - będzie nam bardzo miło porozmawiać z Państwem telefonicznie lub spotkać się bezpośrednio, odpowiedzieć na wszystkie pytania i omówić dodatkowe szczegóły. Zapraszamy do współpracy.